Expertiz

8.7.2006 Tarih ve  26222 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 29.6.2006 tarih ve 5531 sayılı Kanun’un 5.maddesi gereğince söz konusu Kanun’un 4.maddesindeki konularda ve danışmanlık yapmak üzere 08 Nisan 2009 Tarih ve  27194 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş bulunmaktayım.  

Orman işletmeciliği, özel ve kent ormanları, ağaçlandırma, plan ve projelendirme, 2b, mera ve arazi uyuşmazlıklarında, orman içinde yer alan ya da oluşturulacak tesislerin yapım, onarım, bakım ve işletilmelerinde, orman işletmeciliği ve orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde benzer konularda olası uyuşmazlıklarda taraflarca anlaşma sağlanması için iyi ilişkiler içinde danışmanlık yapmak . Taraflar arasında var olan ya da olmayan sözel, yazılı sözleşmeler öncesi ve sonrası oluşabilecek, itirazlar, hak taleplerinin hazırlanmasını, değerlendirilerek yasaların kapsamında tarafların görüşlerine sunularak  onaylarını almak. Tüm bu konularda yerli ve yabancı firma, kurum yada kuruluşlarla yapılacak sözleşmeleri hazırlamak, gerektiği durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlara tescillerini yaptırmak, resmiyet kazandırmak, taahhüt, ihracat ve ithalat işlerinde olası, itirazlar, hak taleplerinin değerlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.