Bağımsız Yöneticilik

Ormancılık, orman işletmeciliği, orman ürünleri ve mobilya üretimi, orman içinde yer alan her türlü işletmelerde, ithalat ve ihracatçı firmalarda, 5 yıldızlı otel, tatil köyü, büyük ve toplu inşaat yapan firmalarda, enerji sektöründe, çevre taahhüt firmalarında, yurtdışında iş yapan firmalarda TTK 360 madde ve SPK Seri IV No.56 sayılı tebliğleri kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmak. 

Orman ve ormancılık konularında faaliyet gösteren vakıf, dernek ve STÖ'  lerinde yöneticilik yapmak