ÇED Belgesi, Çevresel Muhasebe Çalışmaları, İzinler, Lisanslar, Kar Zarar İncelemesi, Danışmanlıkları

 

Çevre kaynaklarının kullanımı ve kullanımlar sonucunda bu kaynaklarda meydana gelecek azalma ve bozulmaların tespiti ile ulusal hesaplar sistemi içinde muhasebeleştirilmesi, rapora bağlanması ve belgelendirilmesi,

Biyotik veya abiyotik orijinli orman zararlıları, teknik eksiklik, yangın, tabii afetler ve benzeri nedenlerle ormanlarda, orman alanlarında, orman ürünlerinde ve tesislerinde meydana gelen zarar ve ziyanın tespiti, değerlendirilmesi, 

Orman ve ağaç endüstrileri çevre etkileşimleri, önlemleri, korunmaları ve rapora bağlanarak belgelendirilme çalışmalarını yapmak. Endüstrilerde olası risklerin değerlendirilerek sigorta klozlarını planlamak ve olağanüstü koşullarda uygulanacak işlemlerin belirlenmesi, tatbikatları,