Keşif, Kıymet Takdiri ve Maliyet Hesabı, Stok Kontrolü, Denetim, Muayene Danışmanlıkları

Orman işletmeciliği ve orman endüstrisi, ağaç işleri endüstrisiyle ilgili projelere dayalı keşifleri hazırlamak. Keşfe esas olacak arazi, yapı ve donanımları incelemek ve bu konudaki tutanakları düzenlemek ile ihalelere ilişkin dosyaları hazırlamak. Orman kaynaklarının stok değerleri ile bu kaynakların işlevsel akım değerlerinin belirlenmesi ve bu endüstrilere ilişkin faaliyetlerin tahmini girdi maliyetleri ile bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan kesin çıktı maliyetlerini hesaplamak. 

Orman işletmeciliği ve orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyetlerde ham, yarı mamul ve elde edilen ürünlerin stok kontrollerinin mevzuata ve sözleşmelere uygun olarak yapılması, yapılıp yapılmadığının her aşamada denetlenmesi, kabulü istenilen konuların ulusal ve uluslararası ilgili mevzuata, şartname ve sözleşmelere uygunluğunun, risk analizlerinin, bu konuda belirlenmiş yöntemlere göre muayene etmek suretiyle tespit edilerek belgeye bağlanmasını sağlamak.