Standardizasyon, Kalite Kontrolü, Sertifikalandırma Çalışmaları FSC-CoC, FSC-FM, HCVFs, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22301 ve diğer ilintili Ormancılık ve Ürünleri Sertifikaları Danışmanlıkları

Orman işletmeciliği ve orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin faaliyetlerin, odun ve odun dışı ürünlerin, çıktıların, hizmetlerin, araç ve gereçlerin, sabit ve hareketli mobilyaların ergonomileri gibi konuların standardizasyon esaslarını belirlemek, faaliyet, hizmet ve ürün çıktılarının yürürlükteki esaslarına uygunluğunu tespit etmek, ve rapora bağlamak. Mevzuata uygun olarak yapıldığını belgelemek, estetik ve artistik çalışmaları, 

Kalite sistemleri kuruluş ve uygulama çalışmaları, brand management çalışmaları, toplam kalite sistemleri oluşturulması çalışmalarını gerçekleştirmek, ormanların korunması, ekolojik, sosyal boyutlarda değerlendirilmesi, ürünlerinin etiketlenmesi ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası belgelendirme çalışmalarına destek vermek.