İhracat ve İthalata İlişkin Hizmetler, Danışmanlıkları

Her türlü odun, odun türevleri, odun dışı ürünler ve türevleri, ağaç, ağaççık, fidan, çalı ve benzeri orman bitkileri ile Orman işletmeciliği, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde kullanılacak makine, donanım, alet, edevat, hormon ve ilacın ihraç ve ithal edilebilmesi için ihracat ve ithalat mevzuatında öngörülen rapor, beyanname ve benzeri belgelerin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar. 

Sabit ve hareketli iç, dış mekan ve kent mobilyaları ve dekorasyon ürünlerinin ithalat ve ihracatı ve bunların üretimlerinde kullanılan ham, yarı mamul, mamul ürün ve aksesuarlarının ithalat ve ihracatı çalışmaları.